Zastoupení ve sbírkách

Národní knihovna, Praha

Národní muzeum, Praha

Památník národního písemnictví, Praha

Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Moravská galerie, Brno

Moravská zemská knihovna, Brno

Muzeum Kroměříž

Státní vědecké knihovny – České Budějovice, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem

 

Knihovny a muzea v zahraničí:

Deutsche Nationalbibliothek, Lipsko

Deutsches Buch und Schrift Museum, Lipsko

Gutenberg-Museum, Mainz

Leipziger Städtische Bibliotheken, Lipsko

Stiftung Buchkunst, Frankfurt n. M.

The British Library, Londýn, Fondation 

M. von Cronenbold, Paříž

Chihiro Art Museum, Tokio,

The New York Public Library, New York

Morris Library, Carbondale, USA

Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart