Nakladatel Zdeněk Křenek

Narodil se 2. května 1951 v Novém Jičíně na Moravě, žil v Krnově a od roku 1974 žije v Praze. Po absolvování SPŠE Mohelnice prošel nejprve technickými profesemi, rozhodující se pro něj stalo až povolání dramaturga v Divadle hudby (do roku 1991) a poté redaktora edice Lyry Pragensis. Zdeněk Křenek je ale zároveň básník: první verše publikoval v roce 1974. Vydal básnické sbírky Tak blízko řeči (1981), Labutě na refýži (1989), Den po Sobotě (2021). Od zkušenosti básníka, redaktora převážně básnických textů a práce s ilustrátory v Lyře Pragensis byl už jen krok k vlastní vydavatelské činnosti. V roce 1992 zakládá nakladatelství Aulos, nejdříve se společníky, posléze ale zůstává sám, a současně dokončuje studium produkce na pražské FAMU. Pro Zdeňka Křenka byla od počátku rozhodující představa propojení slova a obrazu do výjimečného tvaru, v němž hraje důležitou roli nejen grafický design, ale i kvalitní technické zpracování. Pro naplnění této představy se jako zásadní ukázalo rozhodnutí spolupracovat s osobností současného českého grafického designu, Zdeňkem Zieglerem. U knih Aulosu se naplno projevila Zieglerova výjimečná schopnost vytvořit edici a zároveň ponechat jejím jednotlivým svazkům jedinečnou podobu, vycházející ze slova a z doprovodného obrazu. Nakladatelství během své existence získalo mimo jiné mnohá ocenění v soutěži Nejkrásnější české knihy roku a prestižní cenu Typodesignclubu (2007). Křenek se jako básník obrací k textům, které ho oslovují a jsou mu blízké. Vedle Ezopa se objevují Karel Hynek Mácha, Jaroslav Seifert, Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, Euge`ne Ionesco, Jan Skácel, Edgar Allan Poe, Ernst Jandl, nebo dokonce astrofyzik Stephen Hawking s kongeniálním výtvarným doprovodem Zdeňka Sýkory. Jedinečné knihy, které vznikly spojením vybraných textů s ilustracemi Křenkem a Zieglerem oslovených výtvarníků, dokládají, jak šťastná byla jejich volba: Li Po doprovázený Václavem Boštíkem, Franz Kafka a Emilly Dickinsonová Adrienou Šimotovou, Ezop a Lewis Carroll Markétou Prachatickou, Ivan Wernisch Jiřím Sopkem a další. Edice umožňuje i existenci autorských knih Stanislava Kolíbala, Petra Nikla, Květy Pacovské nebo Jiřího Šalamouna. Malá galerie, současně knihkupectví a nakladatelství v domě U Zlatého půlkola v Michalské ulici v Praze, byla původně místem slavné Krameriovy oficíny, kde začal vydávat vlastní noviny a zejména první svazky České expedice. Dnes zde můžete potkat autory knih, výtvarníky, sběratele, studenty, čtenáře, ale i náhodné návštěvníky, které upoutala výloha plná knih. Zdeněk Křenek tak nejenom navázal na své předchůdce jako vydavatel, ale také obnovil atmosféru tohoto výjimečného dávno posvěceného prostoru, kde se lze alespoň na chvíli zastavit uprostřed současného uspěchaného světa.

Jan Rous