Zastoupení ve sbírkách

Národní knihovna, Praha
Národní muzeum, Praha
Památník národního písemnictví, Praha
Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Moravská galerie, Brno
Moravská zemská knihovna, Brno
Muzeum Kroměříž
Státní vědecké knihovny – 
České Budějovice, Olomouc, Plzeň,
Ústí nad Labem

Deutsche Nationalbibliothek, Lipsko; Deutsches Buch 
und Schrift Museum, Lipsko, Gutenberg-Museum, Mainz, Leipziger Städtische Bibliotheken, Lipsko, Stiftung Buchkunst, Frankfurt n. M., The British Library, Londýn, Fondation 
M. von Cronenbold, Paříž, Chihiro Art Museum, Tokio, 
The New York Public Library, New York, Morris Library, Carbondale, USA, Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart