František Langer:
Nepřekročitelné vrcholy - 22. svazek

Pět barevných linorytů (včetně linorytu na obálce) Antonín Střížek. Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil Zdeněk Křenek (Nepřekročitelné vrcholy a Harapanda ČS, Praha 1958, Očištěno zevně i uvnitř Odeon, Praha 1988). Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1998. Sazbu z písma Garamond a Gill zhotovil Alan Záruba. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk linorytů Jaromír Štoural. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 70 číslovaných výtisků ve formátu 302 x 215 mm na 150g papíru Excudit Plzeň. Prvních 10 výtisků obsahuje originální kresbu Antonína Střížka.

Cena: 4000,- Kč

Rozměry bibliofilií jsou uváděny v milimetrech - výška x šířka