Ivan Wernisch :
Jen tak - 18./B svazek

Šest barevných linorytů kolorovaných pastelkama (včetně obálky)
Jiří Sopko . Typografie Zdeněk Ziegler. K vydání připravil
Zdeněk Křenek. Redaktorka Eva Horáčková. Aulos, Praha 1996.
Sazbu z písma Fenice zhotovila Fortuna-Type, s. r. o. Vytiskl Jaroslav Janďourek. Tisk linorytů Viktor Šefčík. Vazbu provedl Ateliér Krupka. Vydáno 2 x 60 číslovaných výtisků ve formátu 300 x 245 mm na 150g papíru Excudit Plzeň ve dvou verzích ilustrací označených v tiráži A a B.

Cena: 5500,- Kč

Rozměry bibliofilií jsou uváděny v milimetrech - výška x šířka